JAPANSK GRØN TE

Et dansk badehus
forvandles til japansk
tehus.
 
  Lisbeth tilbereder en
skål grøn pulverte.
  Der bliver nydt af den
dansk fødte japanske
temester Søren
Bisgaard.