Figuren er pudset og fodens ornament skal ridses op.