KOLAM

Noget der fascinerer os i Tamil Nadu, Syd Indien, er kolam-ritualet. Det er det eneste sted i Indien denne tradition stadig er bevaret.
Hver morgen ved solop-gang fejer og vasker kvind-erne foran hoveddøren og tegner et kolam-mønster. Mønstrene tegnes med hvidt sten-pulver. Kvinden afsætter et net af punkter, som møn-stret bliver kon-strueret over.
Nogle kvinder kan lave dobbeltstreger ved at lade pulveret drysse ud imellem to fingre.
Der er utallige kolammøn-stre og uendelige varia-tionsmuligheder, og ingen lægger den samme figur to dage i træk.
Ved festdage bliver der gjort særlig meget ud af kolam-mønstret, som ofte laves i farver.
Udover det dekorative siges mønstret at absor-bere negative energier og have en beskyttende og rensende effekt.
Mange af figurerne er i familie med de abstrakte mandala og yantra dia-grammer, der findes i den tantrisk hinduisme.
Det er sandsynligt at kolam-figurerne og de tantriske diagrammer en-gang er udsprunget af den samme tradition, men det er umuligt at sige noget defi-nitivt om kolam-ritualets oprindelse eller deres betydning.
Læs mere om kolamritualet i Kirsten Fagerberg og Morten Skrivers bog:
”Mønster, sammenhæng og gentagelse”