En stor Buddha statue ved et Tibetansk buddhistisk kloster ved Simla i Kullu dalen i Himachael Pradesh.